Rüyaların Her Zaman Tersi mi Çıkar?

Rüyaların Her Zaman Tersi mi Çıkar?

Rüyaların Her Zaman Tersi mi Çıkar?

Halk arasında yaygın olan rüyaların tersine çıktığı kanısı bir bakıma doğru, bir bakıma değildir.

Rüyalar bazen gerçek hayatta yaşananların ve hatta yaşanacakların aynasıdır, bazen sadece gerçek hayattaki ruh halinin yansımasıdır ve bazen de  kişi için bir uyarı, bir mesaj niteliği taşır. Bazı durumlarda ise görülen rüyalarının gerçek hayatta tam tersi çıkabilir. Dolayısıyla bu konuda bir genelleme yapmak ve görülen  tüm rüyaların tersinin çıktığını söylemek doğru değildir.

Rüyayı Doğru Analiz Etmenin Önemi

Böylesi bir genelleme yapmak yerine kişinin gördüğü rüyayı doğru analiz etmesi önemlidir. Görülen rüyayı yorumlarken pek çok değişken göz önünde bulundurulmalıdır. Kişi, içinde bulunduğu ruh halini, yaşadığı ortamı, sosyal ilişkilerini, rüyayı gördüğü dönemde zihnini meşgul eden sorunlarını, heyecanlarını, endişelerini, korkularını, beklentilerini, olmasını istediği dileklerini kısacası o rüyayı görmesine zemin hazırlama ihtimali olan pek çok değişkeni göz önünde bulundurarak, kısacası kendini tanıyarak rüyalarını yorumlamalıdır.

Uyku Sırasında Fiziksel Faktörler

Rüya yorumu yaparken göz önünde bulundurulması gereken ikinci bir faktörse, kişinin uyku sırasında içinde bulunduğu fiziksel şartlardır. Örneğin, rahatsız bir yatak, havasız bir ortamda uyumak, çok sıcak veya soğukortamlar, dışarıdan gelen bir gürültü bile rüyaların ortaya çıkışına kaynak olabilir. Bu tür rüyalar herhangi bir mesaj değeri olmayan çevresel şartların etkisiyle görülen ve neden görüldüğü de çok açık rüyalardır. Bazı durumlardaysa görülen rüya haberci niteliği olan, kehanet rüyalarından olabilir. Kişinin vermeye çalıştığı  önemli bir karar öncesinde yol gösterici olabilir veya yapılacak olası bir yanlışı önleyici bir niteliği olabilir, hatta kişinin hayatını değiştirebilir.

Sonuç olarak rüya kavramı insanoğlu için yüzyıllardır merak edilen ve yapılan tüm araştırmalara rağmen hala pek çok bilinmeyeni olan büyük ve somut bir dünyadır. İşte bu nedenle görülen tüm rüyaların kişi tarafından mutlaka analiz edilmesi, rüyada geçen sembollerin gerçek hayatta anlamlandırılması önemlidir.

Rate this post

You May Also Like

Bir cevap yazın